Κλιματισμός:

Εγκαταστάσεις Ριτσώνας: Προεγκατάσταση ψυκτικών σωληνώσεων 7 κλιματιστικών και εγκατάσταση κλιματιστικών Mitsubishi.